• Imprimeix

AVANÇSA

La política industrial és prioritària per a la Generalitat de Catalunya i el Govern treballa decididament per tal de fomentar una indústria intensiva en innovació, en coneixement i plenament internacionalitzada.

Catalunya és un país amb una base sòlida de tradició industrial i, malgrat les conseqüències negatives de la crisi econòmica, el país s'ha mantingut actiu i ha liderat les polítiques industrials davant els reptes que s'han anat encarant: mitjançant AVANÇSA s'han assessorat projectes de viabilitat i s'ha participat en empreses amb dificultats per fer-les més competitives i ajudar-les en la seva expansió i creixement mitjançant una participació directa o bé cercant nous socis industrials. Les actuacions en aquest sentit han contribuït a consolidar aquest teixit industrial competitiu de primer nivell.

La indústria ha tingut i encara té un paper clau en la vertebració de l'economia catalana des del punt de vista estructural. La indústria del territori és transformadora, diversificada, flexible, formada i innovadora.

AVANÇSA s'implica i treballa conjuntament amb el teixit industrial i empresarial català per construir un model de creixement basat en el coneixement per crear llocs de treball de qualitat i per garantir un creixement sostingut i perdurable en tot el territori català. Tanmateix, AVANÇSA col·labora amb els departaments de la Generalitat amb el desenvolupament d'accions transversals com ara el Pacte nacional per la indústria, amb la missió d'enfortir el sector industrial a Catalunya.

Els nous desafiaments que planteja el mercat actual fa que hi hagi una aposta ferma per la indústria 4.0 i que AVANÇSA, com a instrument actiu i de referència de la política industrial del Govern, centri els esforços a cooperar amb les empreses per endegar o consolidar els seus plans de negoci.

La missió d'AVANÇSA és impulsar companyies en diferents fases del seu cicle empresarial, per impactar i dinamitzar el territori català i per fomentar iniciatives d'innovació empresarial perquè es desenvolupin i creixin.

Destaquem

Entitat participada

Actius de Muntanya